Parodontologický pacient

 

Parodontologie je obor zubního lékařství, který se zabývá léčbou tkání, které zajišťují upevnění zubu v čelisti. Patří mezi ně dáseň, závěsné vazy a kostní lůžko v okolí kořene zubů, dohromady tzv. závěsný aparátu zubu.

Hlavní příčinnou onemocnění závěsného aparátu (parodontu) je neléčený zánět dásně, který je způsoben přítomností plaku na zubech. Neléčený zánět dásní postupuje hlouběji a postihuje kostěné lůžko a závěsný aparát zubu. V konečném důsledku dochází k úbytku kosti, zub se může začít viklat a pokud parodontitida není léčena končí ztrátou jinak zdravého a funkčního zubu.


Video ošetření parodontického pacienta

Příznaky parodontitidy

Hlavními příznaky parodontitidy (lidově označované jako parodontóza nebo paradentóza) je krvácení, otok dásní, zápach z úst, obnažování zubních krčků, viklání zubů, uvolňování zubů, změna jejich polohy a postavení, vznik mezer mezi zuby.

Příčiny parodontitidy

Hlavní příčinnou tohoto onemocnění je přítomnost plaku na zubech. Hlavním faktorem vzniku parodontitidy je tedy špatná ústní hygiena. Nebezpečí nehrozí jen zubům, chronická parodontitida může být příčinnou jiných závažných onemocněních. Je zdrojem infekce a může vyvolávat záněty v celém organismu. Parodontitida může předznamenat vyšší výskyt infarktu myokardu, nebo třeba centrálních mozkových příhod.

Prevence a léčba parodontitidy

Nejjednodušší způsob, jak tomuto onemocnění předcházet, je správně pečovat o zuby a pravidelně navštěvovat dentální hygienistku, která ve spolupráci s klientem dokáže parodontitidě předejít.

Po klinickém vyšetření je stanovuji diagnózu a zahajuji tzv.iniciální terapii. Ta spočívá v odstranění veškerého poddásňového zubního kamene. Pokud je postižení závěsného aparátu závažnější, aplikuje při odstraňování tohoto kamene zubní lékař lokální anestezii. Cílem této iniciální terapie je klient, který je velmi dobře motivovaný k výborně prováděné domácí dentální hygieně a podstoupil kompletní hygienický léčebný plán. V jeho ústech není žádný zubní kámen. Parodontologický pacient v moji ordinaci je zařazen do tzv.recallového systému a dochází na kontroly zpravidla 4 x ročně.

Kristina Novotná,DiS.