První návštěva dentální hygieny

Pokud přicházíte na dentální hygienu poprvé můžete cítit obavy či dokonce strach. Možná některé úkony pro Vás nebudou úplně příjemné, ale v žádném případě nejde o bolestivý zákrok. Nejdříve Vás požádám o vyplnění zdravotní anamnézy a podepsání informovaného souhlasu. Pokračuje se krátkým rozhovorem, kde se zajímám o to, zda chodíte na pravidelné prohlídky k zubnímu lékaři, jestli máte nějaký aktuální bolestivý problém a jaké typy pomůcek používáte k čištění zubů.

Pak následuje vyšetření a vlastní výkon. Vyšetřuji stav chrupu, závěsného aparátu, měkkých zubních tkání, sliznic, jazyk a úroveň dentální hygieny. K zhodnocení úrovně dentální hygieny se používají indexy krvácivosti dásní. Zdravé dásně nekrvácí. V ordinaci používám k vizualizaci stavu dutiny ústní intraorální kameru. Klient se tak může detailně seznámit se stavem své ústní dutiny.

Vlastní ošetření spočívá v odstranění veškerého naddásňového zubního kamene, který se nejčastěji nachází na zadní straně dolních předních zubů. Zubní kámen není jen estetický problém, ale je jednou z hlavních příčin vzniku parodontitidy. K odstranění zubního kamene používám jak ultrazvuk, tak pracuji ručně za pomoci speciálních nástrojů. Poté zuby zaleštím (polishing) a provedu lokální fluoridaci v místech, kde jsem kámen odstranila.

Nedílnou součástí první návštěvy je motivace klienta k domácí péči o svůj chrup. Podrobně vysvětlím s pomocí atlasu dentální hygieny příčiny problémů v dutině ústní, vyberu vhodné mezizubní kartáčky nebo dentální niť a nacvičím správnou techniku čištění s vhodným kartáčkem jak na modelu, tak v ústech pacienta.

Na konci první návštěvy doporučím další termín kontrolní návštěvy (kontrola cca 14 dní), kde je důležité překontrolovat správnost prováděné domácí dentální péče a získat tak zpětnou vazbu. Dále pak podle konkrétní situace plánuji režim pravidelných návštěv tzv. recallů.

V rámci první návštěvy klienti získávají v ordinaci kartáček a mezizubní kartáčky zdarma.

Návštěva trvá 90 minut a její cena je 2100,-


Video odstranění zubního kamene

Kristina Novotná,DiS.